Design a site like this with WordPress.com
Get started

Danske arkegårde

Paraplyorganisation for danske arkegårde, der er med til at bevare de oprindelige, danske husdyrracer og plantesorter, samt andre samarbejdspartnere og aktører indenfor arbejdet med arke- og biodiversitetsgårde

Hvad er en arkegård?


Tanken om arkegårde er opstået ud fra ønsket om at tage et nødvendigt skridt, for at sikre og øge populationen af de udryddelsestruede oprindelige gamle danske husdyrracer.

Hver art og race kan noget helt særligt og passer ind i et system, bestående af dyr, planter og mennesker (kultur).

Når omgivelserne ændrer sig, så tilpasser racen sig også, i et komplekst samspil mellem dyr, planter og mennesker. Det betyder, at den samlede genetiske diversitet for de gamle racer bliver meget stor i forhold til de moderne racer, fordi de i langt højere grad er tilpasset lokale forhold.