Design a site like this with WordPress.com
Get started

Aktiviteter:

Generalforsamling – 3. september 2020

Sted:  Brøndby Stadion 30, 2605 Brøndby, hovedindgang, 1. sal
Tid: kl. 11.00

Punkter på dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning ved formand, Jesper Eigen Møller
  • Fremlæggelse af regnskab ved kasserer, Holger Jessen
  • Budget
  • Valg af bestyrelse/suppleanter/revisorer
  • Indkomne forslag

Det er ønsket at forenkle foreningens vedtægter, og der vil derfor blive præsenteret  vedtægtsændringer på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttes med en let frokost.

Tilmelding senest lørdag den 1. august (af hensyn til forplejningen).

%d bloggers like this: