Design a site like this with WordPress.com
Get started

Fortidens fremtid – hvorfor er det egentlig vigtigt at bevare disse gener?

Fortidens fremtid – hvordan skal de landbrugsgenetiske ressourcer bevares? Har bevarelsen af landbrugsgenetiske ressourcer en fremtid? Hvorfor er det egentlig vigtigt at bevare disse gener? Kan der findes finansiering og politiske opbakning til at videreføre bevaringsarbejdet? Disse spørgsmål blev stillet til udvalgte oplægsholdere, da Økologisk Landsforening i 2018 inviterede indenfor til en spændende konference om fremtidens avlsarbejde.

Se flere af oplæggene fra konferencen her: Kompetenceopbygning på Biodiversitetsgaarde

En uddød race kommer ikke tilbage!

Hør Bernt Guldbrandtsen (lektor i genetik ved Aarhus Universitets Institut for Molekylærbiologi og Genetik) fortælle om, hvorfor vi skal bevare de gamle husdyrracer og plantesorter. Hvordan vi i fremtiden får brug for genetisk diversitet for at kunne være fleksible og kunne tilpasse os nye krav.

Film af Søren Gammelmark

Indsamlingen er slut

%d bloggers like this: