Design a site like this with WordPress.com
Get started

Hvad er en arkegård?

Tanken om arkegårde er opstået ud fra ønsket om at tage et nødvendigt skridt, for at sikre og øge populationen af de udryddelsestruede oprindelige gamle danske husdyrracer, baseret på in situ-tankegangen (bevarelse af dyr og planter i deres oprindelige miljø).

Når man arbejder seriøst med in situ-tankegangen, kommer det som en helt naturlig følge, at husdyrene bevares i sammenhæng med de gamle danske kul-turplanter, som racerne har været udviklet sammen med. På den måde bliver arkegårdene en helhed af husdyr, landbrugs- og nytteplanter og vild natur og dermed en del af det kulturlandskab, de havde deres oprindelse i. Derfor bliver arkegårde også biodiversitetsgårde, der enkeltvis og samlet kan få stor betydning for bevaringen af biodiversitet i Danmark.
(Arkegårdsrapporten s. 3)

Hver art og race kan noget helt særligt og passer ind i et system, bestående af dyr, planter og mennesker (kultur). Gamle racer kan noget helt særligt – fordi de kan noget forskelligt, som er tæt knyttet sammen med den niche, de er udviklet i. Racen kan noget, der er nyttigt i sine omgivelser. Når omgivelserne ændrer sig, så tilpasser racen sig også, i et komplekst samspil mellem dyr, planter og mennesker. Det betyder, at den samlede genetiske diversitet for de gamle racer bliver meget stor i forhold til de moderne racer, fordi de i langt højere grad er tilpasset lokale forhold.

De moderne racer er udviklet i en meget ensartet sammenhæng, baseret på stort input af ressourcer i systemet (f.eks. fodring med soya) og med brug af sæd fra de samme tyre både i hele Danmark og spredt i hele verdenen. Det har betydet meget stor vækst i ydelserne, men har også givet en sårbarhed både hos dyrene selv og i forhold til det genetiske materiale, der er blevet meget ens-artet. Ensretningen fører til global genetisk forarmelse.Derfor er der generelt enighed om, at bevaring af biodiversitet er afgørende for fremtiden. Ikke kun i den vilde natur, også agrobiodiversiteten knyttet til føde-vareproduktionen, er af stor betydning. (Arkegårdsrapporten s. 6)

Læs hele arkegårds-rapporten på Landbrugsstyrelsens hjemmeside: Arkegårde – biodiversitetsgårde med in situ-bevaringsopgaver

%d bloggers like this: